Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
Kobiety z odzysku (cała seria: 5 tomów)

Kobiety z odzysku (cała seria: 5 tomów)

145,00 zł125,00 zł
Kobiety z odzysku (cała seria: 5 tomów)
Aneta Krasińska - Za głosem miłości - TOM 1

Za głosem miłości - TOM 1

39,00 zł29,00 zł
Aneta Krasińska - Za głosem miłości - TOM 1
Tamten smak oranżady

Tamten smak oranżady

39,00 zł
Monika Marszał - Tamten smak oranżady
Bartek Fetysz - Przeszedłem po swoim trupie

Przeszedłem po swoim trupie

46,00 zł
Bartek Fetysz - Przeszedłem po swoim trupie
Agata Bizuk - Głodni

Głodni

46,00 zł
Agata Bizuk - Głodni

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bookend.pl określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności danych Klientów, użytkowników oraz odbiorców informacji handlowych.

1. Informacje ogólne
Państwa dane osobowe przetwarzane są w serwisie www.bookend.pl zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Capital Village spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-535), ul. Gęsia 8 lok. 202, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000491696, posiadająca NIP 1132871778, Regon 147035088.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie się kontaktować:
- pod adresem e-mail: kontakt@bookend.pl
- telefonicznie pod numerem: +48 789-361-896
- korespondencyjnie na adres: 31-535 Kraków, ul. Gęsia 8 lok. 202

Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi procedurami RODO.

3. Cel i podstawa przetwarzania danych
Dane zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika, którego dotyczą poprzez wypełnienie dostępnych na stronie formularzy w procesie zakupu produktów, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.
Podanie prawdziwych danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem Sklepu drogą elektroniczną. Państwa dane obejmujące: adres e-mail, imię, nazwisko, firmę, NIP, REGON, ulicę, numer domu i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo, numer telefonu oraz adres IP przetwarzamy w celu:

a) sprzedaży towarów, zamiany i zwrotu oraz obsługi procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim Państwa dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości a podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
b) wysyłki informacji handlowych oraz w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody.

Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników w formularzu kontaktowym oraz wiadomości elektronicznej.

Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4. Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?
W ramach naszej struktury organizacyjnej dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Dostęp do Państwa danych osobowych mają również nasi Partnerzy, z którymi współpracujemy takie, jak firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne , firmy kurierskie, dostawca usług hostingowych oraz podmioty obsługujące płatności elektroniczne.
Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

5. Jak długo przechowujemy dane?
Administrator  będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniecie już Państwo już korzystania z usług serwisu. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej . Państwa dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

6. Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Polityka bezpieczeństwa - jak chronimy Państwa dane?
Szanujemy Państwa prawo do ochrony prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez RODO, a w szczególności:

a) Komputery na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowywane są Państwa dane posiadają szereg zabezpieczeń obejmujących m.in. zabezpieczenie urządzeń w zamykanych pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych do przetwarzania danych, stosowanie haseł zabezpieczenia , stosowanie licencjonowanego, stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapór sieciowych, stosowanie licencjonowanych, systemów operacyjnych oraz oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, zabezpieczenie komputerów przed niepowołanym podglądem ekranu przez osoby nieuprawnione (polityka czystego ekranu);
b) Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo podmioty przetwarzające, które dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.

Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi nieupoważnionych osób trzecich.

8. Jakie prawa przysługują państwu w związku z przetwarzaniem Waszych danych?
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Wam prawo do:
1) dostępu do Państwa danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych;
3) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
4) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na nich);
5) przeniesienia danych do innego administratora.
6) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję w formie wskazanej w pkt. 2.
W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

10. Czy dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
Nie profilujemy Państwa danych osobowych ani nie zamierzamy w inny sposób podejmować decyzji dotyczących Państwa preferencji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu